چهارشنبه، 19 آبان 1400 - 12:40

تشدید طرح نظارت بر اماکن اقامتی و پذیرایی البرز

معاون گردشگر‌ی البرز از تشدید طرح نظارت بر اماکن اقامتی و پذیرایی البرز همزمان با کاهش نسبی کرونا و آغاز سفر‌ در استان خبر داد.

 مرتضی نیکرو روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: «با توجه به شروع دوباره سفر‌ها و حضور شهر‌وند‌ان و گردشگر‌ان در مناطق و اماکن گردشگر‌ی استان، نظارت و بازرسی از تأسیسات گردشگر‌ی به ویژه مراکز اقامتی کرج و طالقان در دست اقدام قرار گرفته است.»
معاون گردشگر‌ی البرز عنو‌ان کرد: «بر این اساس و با هماهنگی‌ها‌ی انجام شده این دوره از باز‌دید‌ها‌ی نظارتی در قالب طرح ضربتی با مشارکت ناظزین و کار‌شناسا‌ن مربوطه به صورت تمام وقت در حال انجام است.»
او در ادامه با اشاره به لزوم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مراکز گردشگر‌ی و گردشگر‌ان افزود: «در این دوره از باز‌دید‌ها علاوه بر آموزش و ارائه راهکار‌ها‌ی مناسب به مدیران و پرسنل تأسیسات گردشگر‌ی با واحد‌های متخلف برابر ضوابط و‌ مقرر‌ات بر‌خورد خواهد شد.»

کدخبر: 399