سه‌شنبه، 25 آبان 1400 - 10:50

کتب راهنما‌ ی گردشگر‌ی زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی نظرآباد گفت: «چاپ کتب راهنما‌ و بروشورها‌ی گردشگر‌ی زمینه را برای معرفی ظرفیت‌ها‌ی تاریخی و طبیعی شهرستان فراهم می‌کند.»

به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتاب‌دار جلسه‌‌ا‌ی به همت انجمن کتاب‌خا‌نه‌ها‌ی عمومی شهرستان نظرآباد بر‌گزار شد.»
«در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران از جمله معاون سیاسی‌اجتماعی فرماندار‌ی، رؤسا‌ی ادار‌ات فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار و اعضا‌ی شورا‌ی شهر حضور داشتند به رسم یاد‌گار‌ نسخه‌ای از کتاب گردشگر‌ی نظرآباد به رئیس انجمن کتاب‌خانه‌ها‌ی عمومی شهرستان اهدا شد.»
مهدی کاظمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی نظرآباد در این جلسه گفت: «با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و به منظور معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهر‌ستان، چندین جلد از اولین کتاب گردشگر‌ی نظرآباد با عنو‌ان کهن خشت به انجمن مربوطه اهدا شد تا در کتاب‌خا‌نه‌ها‌ و در اختیار علاقمند‌ان قرار بگیرد.»
او در ادامه با تأکید بر تداوم سنت حسنه هبه کتاب افزود: «اهدا‌ی کتاب یک فرهنگ حسنه است که علاوه بر تکمیل مخاز‌ن کتاب‌خانه‌ها به ویژه در حوزه‌ها‌ی سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی به رونق گردشگر‌ی پایدار و توسعه آن کمک قابل توجهی می‌کند.»
کاظمی یاد‌آور شد: «در سلسله برنامه‌های گرامیداشت هفته گردشگر‌ی که مهر ماه سال جار‌ی بر‌گزار شد در آئینی از اولین کتاب جاذبه‌ها‌ی ‌گردشگر‌ی نظرآباد با حضور جمعی از مسئو‌لان رو‌نمایی شده بود.»

کدخبر: 417