پنجشنبه، 06 خرداد 1400 - 15:13

کنفرانس تخصصی حقوق کودک

کنفرانس تخصصی حقوق کودک؛ حل آسیب های اجتماعی در البرز نیازمند اعتبارات ملی است

سالانه بیش از چهل هزار نفر به جمعیت استان از طریق مهاجرت افزوده می شود و در واقع استان البرز از آسیب های اجتماعی سرریز سایر استانها نیز متاثر می شود.

آیین باور-مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه عامل آسیب اجتماعی استان البرز متفاوت با سایر استان ها است، گفت: سالانه بیش از چهل هزار نفر به جمعیت استان از طریق مهاجرت افزوده می شود و در واقع استان البرز از آسیب های اجتماعی سرریز سایر استانها نیز متاثر می شود.

 نادر بیننده در دومین روز از کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با هدف گفتمان سازی ویژه کنشکران دولتی و غیر دولتی البرز به صورت مجازی برگزار شد، افزود: اگر پروژه همت را ملی می بینیم انتظار می رود در مورد درمان آسیب های اجتماعی البرز نیز با نگاه ملی ورود نماییم.
وی افزود: قطعا اعتبارات استانی در پاسخ به ابعاد مسئله آسیب های اجتماعی پاسخگو نیست.
بیننده در کنفرانس تخصصی حقوق کودک البرز با تشریح اقدامات مجموعه دولت در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان استان حفظ کرامت انسانی و عزت نفس کودکان و پرهیز از برخورد قضایی و انتظامی با کودکان کار غیر سازماندهی شده را از اصول سیاستهای حوزه اجتماعی عنوان کرد، افزود: 25درصد از کودکان کار استان ایرانی هستند که در صدد هستیم با همکاری شهرداری و دستگاه های متولی دولتی و استفاده از ظرفیت سمن های استان با ارایه مشاوره و آموزشهای لازم توانمند شده و کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی ضمن تشریح برنامه های دفتر اجتماعی برای مانع زدایی فعالیت سمن ها و خیریه های مجوزدار در ارایه خدمات تصریح کرد: فرهنگ سازی برای خودداری از کمک مستقیم و هدایت کمکهای مردمی به صورت غیر مستقیم و از طریق سازمانهای مجوز دار به نیازمندان واقعی در جلوگیری از تکدی گری موثر است.

 

کدخبر: 42