شنبه، 27 آذر 1400 - 11:17

یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو

در یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت ثبت برنامه پاسداری از هنر خوشنویسی ایرانیان آمده است:

در یادداشت دکتر عبدالمهی مستکین مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت ثبت برنامه پاسداری از هنر خوشنویسی ایرانیان آمده است:

فزون از هزار سال است که ایرانیان هنر خوش نویسی را گرامی می دارند
روح لطیف و پرنیانی مردمان این سرزمین؛ خوش می دارد که هر زاویه و زائده ای را که چشم ستیز است ؛ چشم نواز نماید ؛
این ویژگی در نسوج فرهنگی و گستره تمدنی ایرانیان پر آوازه است ؛
هر تهاجمی را توازن و هر ددمنشی را تعادل بخشیدند
تازیان را به سازش آوردند
مغولان را به نوازش در آوردند
و این روح لطیف به سان کارخانه بازیافت زشتی به زیبایی همواره در کار است ..

در شعر و ادب و حکمت؛ بزرگانش شهره آفاق اند ؛
فرهنگ ستایان تاریخ اند .

از حکیم فردوسی آموخته اند که :

جز از نیک نامی. و فرهنگ و داد
ز رفتار گیتی مگیرید یاد

و اما ایرانیان اگر چه به قول یونانیان در سخن وری و ادب بی ماندند در نگاشتن و خوشنویسی نیز قرن هاست که خوش می درخشند ..
ناله نی را با خامه دل بر بیاض به چلیپا می کشند ؛
و با پیر خراسانی تبار بلخ شان مولانا می نگارند که :
نی حدیث راه پر خون می کند
قصه های عشق مجنون می کند

زهی سعادت که پس از هزار سال جهانیان به افتخار این هنر جاودان ایرانی از جای برخاستند ؛
سازمان جهانی یونسکو در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ باافتخار و احتشام هنر خوشنویسی ایرانیان را به ثبت جهانی رساند ..
روح استادان بزرگ این هنر نیاکانی همچون سلطان علی مشهدی ، میر علی تبریزی ، میر علی هروی ، مالک دیلمی ، محمد حسین تبریزی ، میر عماد قزوینی ، بابا شاه اصفهانی ، درویش عبدالمجید طالقانی ، وصال شیرازی ، زال پور دزفولی ، احمد خانی نی ریزی ، علیرضا عباسی ، محمدرضا کلهر ، کیخسرو خروش …. در بزم فرشتگان شادمان باد ..
کمیسیون ملی یونسکو ایران که در طول سه سال گذشته بستر این رویداد خجسته جهانی را فراهم آورد ؛ از بن جان و دندان به همه ایرانیان فرخ باد می گوید …

نون ابرو ، صاد چشم و جیم گوش
برنوشتی فتنه صد عقل و هوش

زین حروفت شد خرد باریک ریس
نسخ می کن ای ادیب خوش نویس

کدخبر: 471