سه‌شنبه، 07 دی 1400 - 09:15

پروانه ساخت املاک قولنامه ای قبل از رای دیوان صادر می شود

برای آن دسته از پلاک هایی که تمام مراحل قانونی صدور پروانه را قبل از رای دیوان طی کرده اند در صورت عدم ممنوعیت قانونی، پروانه ساختمانی صادر می شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج گفت: به شهرداری پیشنهاد شد برای آن دسته از پلاک هایی که تمام مراحل قانونی صدور پروانه را قبل از رای دیوان طی کرده اند در صورت عدم ممنوعیت قانونی، پروانه ساختمانی صادر می کند

حسین مهاجری در چهارمین کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضا کمیسیون ،معاونین شهردار و مشاوران برگزار شد به لوایح و نامه های ارسالی شهرداری اشاره کرد و اظهار داشت: در این کمیسیون نامه شهرداری در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاك قولنامه ای بررسی و پیشنهاد شد در صورت عدم صدور پروانه ساختمانی، بمنظور تعیین تکلیف و عودت مبالغ پرداختی به مالکین کلیه مبالغ دریافتی به قیمت روز محاسبه و به همراه جزئیات تشکیل پرونده و تاریخ دریافت مبالغ به شورا ارائه شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج افزود:با توجه به حجم زیاد املاک قولنامه ای در سطح شهر و لزوم تعیین تکلیف آنها درخصوص درخواست های مکرر جهت صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، شورای شهر طی مصوبه با پیشنهاد شهرداری درخصوص خرید املاک قولنامه ای در 6 بند و در مورد صدور مجوز در 8 بند در کمیسیون شهرسازی و حقوقی قرائت شد.

کدخبر: 492