مطالعه رابطه بین اشكال مختلف جهانگردی با محیط های طبیعی وفرهنگی و اثراتی كه این فعالیت ها در نواحی مقصد به جا می گذارند را جغرافیای جهانگردی می نامند. به عبارت دیگر، جغرافیای جهانگردی به بررسی روابط انسانها با محیط های خود در هنگام فراغت وتأثیر متقابل آن ها بر یكدیگر می پردازد. از طرف دیگر، جغرافیای جهانگردی، فعالیت های گردشگری را نه به طور مجرد بلكه در قالب مكان و در ارتباط با دیگر عوامل محیطی اعم از طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار می دهد.

تأثیر ابعاد سواد جغرافیایی راهنمایی تور یا حتی شخص گردشگر و مسافر درزمینه (شناخت جغرافیایی، دانش جغرافیا، فرایند اطلاعات جغرافیا) ی مقصد سفربر رضایتمندی گردشگران تاثی بسیار معنا داری گذاشته و کاهش ریسک و تردید گردشگر از جمله نتایج ان است.

 استفاده ازدانش جغرافیای گردشگری نوع معیشت انسانها، پوشش گیاهی، مسکن، شیوه بهره کشی اززمین ارتباط مناطق باهم و.... را برای شما بیان می کند. و در انتخاب مقصد افق روشنی پیش روی شما قرار می دهد.

 مفهوم جغرافیا :رابطه انسان با محیط است.

انسان درمحیط فعالیت ها و نقش آفرینی های متعددی به عهده دارد و محیط شامل محیط طبیعی انسانی و اجتماعی است.

باشناخت محیط و استفاده بهینه ازتوان و ظرفیت های جغرافیای مانند دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، آبشارها، مناطق جنگلی، کشتزارهای زراعی مناطق کوهستانی، مراکز زیارتیف باستانی و فرهنگی می توان با جذب گردشگر درراه توسعه و افزایش درامد تلاش کرد .

محیط به عنوان رکن اصلی جریان گردشگری درتبلورفضایی برای جذب گردشگرنقش مهمی ایفا می کند وابزارهای متنوعی را دراختیارمی نهد.

بنیان مدلهای گردشگری در لحاظ کردن واژه های محیط طبیعی، محیط دست ساز و مصنوع بشر اززیرساخت ها فناوری و سیستم اداره واحدهای جغرافیایی  است که همه و همه بار جغرافیایی گردشگری را استحکام بیشتر می بخشد.

ازانجا که مناطق جغرافیایی هرکدام ویژگیهای خاص خود را داردجاذبه های طبیعی و فرهنگی نیز به تبعیت ازآنها شکل می گیرند و به همین دلیل حوزه های فعالیت گردشگری  تنوع می یابد.

آرتور بورمن، 1931 میلادی، معتقد است كه جهانگردی مجموعه ای از مسافرت هایی است كه به منظور تفریح ، استراحت ، درمان ، زیارت ، تجارت و شركت در مراسم و فعالیت های خاص صورت می پذیرند.  اصولاً اولین شرط گردشگری حركت از مكان یا محل اقامت است و سه عامل مهم جهت اقدام به گردشگری عبارتند از:

1 مكان : سفر به مكانی به غیر محل اقامت دائم

2 مدت زمان انجام سفر در طی دوره ای معین : 24 ساعت الی سه ماه حداكثر

3 هدف و منظور : فراغت، تجارت، تفریح یا ...

  حدود قلمروی جغرافیایی جهانگردی

جغرافیای جهانگردی روابط انسان را با محیط در تعطیلات و وقت فراغت خود مطالعه می كند مثل این است كه جهانگردی و مسافرت های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های انسانی را تشكیل می دهد و با اقتصاد ملی كشورها پیوند می خورد. از طرفی انتخاب محل استفاده از اوقات فراغت و تعطیلات، شكل سالم سازی جسم و روح به خود می گیرد و در این راه از جغرافیای پزشكی تأثیر می پذیرد.

مفهوم كلی جغرافیای جهانگردی را می توان به این شرح بیان نمود: مطالعه شرایط جغرافیایی جهانگردی و بررسی وابستگی ها بین شكل های مختلف وقت گذرانی با عوامل » تحقیق در مسئله وقت گذرانی و استفاده از تعطیلات جهت مسافرت به مناطق گوناگون طبیعی و فرهنگی  ومكان های مذهبی، بازرگانی، تفریحی و بهداشتی، بررسی در عوامل مختلف طبیعی را به همراه دارد.

اینجاست كه دانش جغرافیا این وظیفه ی مهم را بر عهده می گیرد چرا كه میان وقت گذرانی انسان در هوای آزاد و محیط طبیعی او رابطه محكمی وجود دارد و محیط های طبیعی خاص، تفریحات و امكانات ویژ های خلق می كنند كه با امكانات توریستی نواحی دیگر تفاوت دارد. (دكتر اسماعیل قادری)

معرفی کتاب جغرافیای گردشگری ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: اسماعیل علی‌ اکبری

صفحات کتاب : 264

کنگره : G155‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‭ع8 1391

دیویی : 338/47910955‭‮‬‭‮‬

کتابشناسی ملی : 3055347

شابک : 9789645308214

سال نشر : 1391

کد گروه پژوهشی : 16

شابک دیجیتال : 978-600-02-1286-5

کد کتاب : 1638

خلاصه اثر
گردشگری یک دانش میان رشته ای است و کتاب جغرافیای گردشگری ایران یکی از جنبه های اصلی این دانش میان رشته ای را در مقیاس سرزمینی معرفی می کند. جغرافیای گردشگری ایران در واقع کشورشناسی گردشگری با رویکرد جغرافیایی است. اینکه اجزای نظام فعالیت گردشگری در ایران کدام اند و میان آنها با زمینه های جغرافیایی کشور چه پیوندهایی وجود دارد، موضوع اصلی بحث در کتاب است.