یکشنبه، 03 بهمن 1400 - 08:34

مهربانو روزت گرامی باد

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپند، هیچ فاصله‌ای دور نیست

زن نماد فروتنی، بخشش و آرامش برای تمام آفرینش است
این روزبر تمام بانوان سرزمینم شاد باد
این بهانه را به مردان دانا و بایسته نیز باید شادباش گفت .آنان که می دانند این دردانه های آفرینش را چگونه در صدف عشق و احترام دلبسته کنند

فریبا کلاهی - مدیرمسئول پایگاه خبری آیین باور

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپند،

هیچ فاصله‌ای دور نیست،

هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری

نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند.

محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است…

کدخبر: 552