چهارشنبه، 13 بهمن 1400 - 14:31

بودجه پیشنهادی شهرداری در مواردی با سیاست های شورا مطابقت ندارد

به رغم برگزاری جلسات متعدد شورا با حضور اعضاء و مدیران شهرداری توجه به سیاست ها و الویت های مذکور در بودجه پیشنهادی در مواردی مشاهده نمی شود.

رئیس شورای شهر کرج، دفترچه بودجه پیشنهادی شهرداری که در موعد مقرر به شورای شهر ارائه شده است را دارای نواقص متعدد عنوان و اظهار کرد: این بودجه با سیاست های تبیین شده از سوی شورا مطابقت ندارد و بسیار نامتوازن ارائه گردیده که نیاز به بررسی و اصلاحات بسیاری دارد.

 جواد چپردار در نخستین جلسه تلفیق با موضوع بررسی بودجه پیشنهادی سال 1401 شهرداری، تاکید کرد: به رغم برگزاری جلسات متعدد شورا با حضور اعضاء و مدیران شهرداری که ضمن آن سیاست های ناظر به این دستگاه تعیین و تبیین و به شهردار محترم ارائه شد، توجه به سیاست ها و الویت های مذکور در بودجه پیشنهادی در مواردی مشاهده نمی شود.

چپردار، با بیان اینکه در متمم بودجه سال 1400 تلاش کردیم قسمتی از آن را با توجه به توان مدیران به واقعیت نزدیک کنیم، خاطرنشان کرد: متمم مربوط به بودجه از دوره شورا و مدیریت شهری سابق بود و شورای ششم و شهردار فعلی در بررسی و ارائه آن نقشی نداشت.

وی افزود: اما درباره بودجه 1401 موضوع به طور کامل متفاوت است و اقدامات شهرداری در ارائه و تحقق بودجه نشاندهنده آبرو و عملکرد این شورا خواهد بود و به این جهت بررسی،اصلاح و تحقق آن بسیار حائز اهمیت است.

چپردار تصریح کرد: در شرایط بحرانی اقتصاد در کشور و شهرداری بودجه پیشنهادی باید با جدیت و قطعیت تمام از سوی اعضای محترم کمیسیون تلفیق و مدیران شهرداری مورد بحث، بررسی و اصلاح قرار گیرد.

کدخبر: 577