چهارشنبه، 20 بهمن 1400 - 09:40

ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مددجویان زندان رجایی شهر

مدیر زندان رجایی شهر گفت: مددجویان این زندان به منظور رفاه حال، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنین سهولت در تسریع ارسال درخواست ها و دریافت پاسخ از مراجع قضایی از خدمات الکترونیک قضایی بهره مند شدند.

 الله کرم عزیزی گفت: مددجویان با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مستقر در زندان نسبت به عضویت و دریافت کد سامانه ثنا اقدام می کنند.

او ادامه داد: به دلیل عدم دسترسی مددجویان به تلفن همراه در زندان، تمام موارد قضایی از طریق ارائه مشخصات و شماره همراه بستگان درجه یک برای آنان ارسال می شود.

عزیزی تصریح کرد: با ایجاد سامانه ثنا برای مددجویان، امور مربوط به درخواست های زندانیان اعم از اظهارنامه، تمکین، اعتراض به رای صادره، درخواست تخفیف مجازات، اعسار، تقسیط محکومیتهای مالی و سایر نهادهای ارفاقی درکمترین زمان انجام می شود.

مدیر زندان رجایی شهر افزود: از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ مددجو زندان رجایی شهر از خدمات الکترونیکی قضایی بهره مند شدند. 

زندان رجایی شهر یکی از چهار زندان مستقر در کرج است که زیر نظر اداره کل زندانهای استان تهران اداره می شود.

کدخبر: 609