پنجشنبه، 05 اسفند 1400 - 08:58

صدور سند برای اراضی کشاورزی استان البرز

نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در استان البرز برگزار شد.

نشست قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با هدف تسریع در اجرای قانون حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیر و کارشناسان امور اراضی سازمان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

عبدالرضا روشن نژاد، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع و برخورداری کشاورزان و بهره برداران از مزایای قانونی اخذ سند رسمی اراضی کشاورزی برای اجرای طرح های توسعه بخش کشاورزی استان، به لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت ها برای تحقق امر سند دار کردن اراضی کشاورزی، مطابق برنامه تحولی سازمان و برش شهرستانی بر اساس مصوبه قرارگاه تأکید کرد.

با آغاز این طرح، اراضی کشاورزی به ویژه در مناطق روستایی استان با همکاری مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاهای متولی، سنددار می شود.

کدخبر: 659

خبرنگار: فریبا کلاهی