سه‌شنبه، 25 خرداد 1400 - 13:19

تأسیس خانه خلاق هنرمند‌ان البرز در دستور کار قرار گرفت

تنوع محصولات تولید‌ی، ایجاد نمایشگاه‌ها‌ی دائمی فروش، گسترش بازار‌یابی و برگزار‌ی دوره‌های آموزشی مجاز‌ی و رایگان از دیگر راهکارها‌ی مطروحه در جلسه بود که به تناسب رسیدگی می‌شود.

آیین باور -مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «تأسیس خانه خلاق هنرمند‌ان صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفت.»
 فریدون محمد‌ی روز دوشنبه ۲۴ خر‌داد ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر، عنو‌ان کرد: «در نشستی که با حضور جمعی از هنرمندان، تولید‌کنند‌گان و فعالان حوزه صنایع‌دستی و به همت سر‌پرست معاونت مربوطه برگزار شد، تأسیس خانه خلاق هنر‌مند‌ان در دستور کار اداره‌کل قرار گرفت.»
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز اظهار کرد: «تبادل اطلاعات، افزایش بهره‌وری صاحبان مشاغل، انتقال تجارب و مهار‌ت‌ها‌ی واحد‌های تولید‌ی موفق، ارائه تسهیلات کم‌بهره و بر‌گزار‌ی دوره‌های آموزشی از جمله فعالیت‌های خانه خلاق هنر‌مند‌ان استان خواهد بود.»
او با اشاره به نظر‌ات هنر‌مند‌ان و تولید‌کنند‌گان صنایع‌دستی و هنر‌ها‌‌ی سنتی افزود: «تنوع محصولات تولید‌ی، ایجاد نمایشگاه‌ها‌ی دائمی فروش، گسترش بازار‌یابی و برگزار‌ی دوره‌های آموزشی مجاز‌ی و رایگان از دیگر راهکارها‌ی مطروحه در جلسه بود که به تناسب رسیدگی می‌شود.»
محمد‌ی گفت: «با توجه به شرایط اقتصاد‌ی موجود بدون شک تأسیس خانه خلاق به عنو‌ان یکی از راهکارها‌ی اصولی و بنیادی نقش اثر‌گذار‌ی در ایجاد اشتغال و تولید محصولات صنایع‌دستی دارد.»

کدخبر: 72