سه‌شنبه، 23 فروردین 1401 - 13:16

کمسیون محیط زیست شورای کرج:

استفاده از جاروی مکانیزه حافظ جان  پاکبانان می شود

رعایت مفاد قرارداد در استفاده از جاروی مکانیزه توسط ناظرین شهرداری بررسی شود

آیین باور  - رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت:شهرداری مکلف است  پیمانکاران خدمات شهر را ملزم کند از خودروی نظافت مکانیزه معابر شهری استفاده کنند.

 

سیدمرتضی اعتصامی در نهمین جلسه کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری که با حضور اعضاء کمیسیون برگزار شد؛ضمن اظهار تاسف از فوت چند پاکبان خدمات شهردر طی چند ماه اخیر اظهار کرد: برای حفاظت از جان کارگران خدمات شهری باید راهکار مناسب اندیشیده شود که استفاده از خودروهای مکانیزه بهترین روش به نظر می رسد.

 

دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: در ماه های گذشته چهار کارگر خدمات شهری نیز دچار سانحه شده و فوت شدند که در خصوص امنیت کارگران باید چاره اندیشی کنیم اولا باید تمام کارگران به وسایل ایمنی مجهز شوند و در خیابان های اصلی برای تمیز کردن از خودروهای مکانیزه استفاده گردد تا تصادفات و سوانح به حداقل برسد.

 

اعتصامی تاکید کرد: قطعا در این زمینه باید قصور پیمانکار مشخص شود و حتما این مساله پیگیری خواهد شد در این راستا منتظر گزارش کامل از ناظرهستیم تا اقدامات بعدی را انجام دهیم.

 

وی بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری را الگویی برای کیفیت زندگی شهروندان دانست و یادآور شد: برخی خدمات که از سوی شهرداری به شهروندان ارایه می شود ملموس نبوده و از نزدیک قابلیت حس کردن را ندارند اما فعالیت کارگران در عرصه های مختلف به ویژه عرصه فضای سبز شهری و نظافت معابر و زیبا سازی شهر انجام می دهند برای شهروندان قابل لمس است.

 

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شور ای اسلامی شهر کرج بیان کرد:در این کمیسیون در خصوص نظارت بر قراردادهای رفت و روب مناطق ،بررسی و ارائه گزارش در خصوص حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری شامل هرس و کاشت و آبیاری و نگهداری و ...، طرح استقبال از بهار بررسی و ارائه گزارش شد.

کدخبر: 743

خبرنگار: فریبا کلاهی