یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401 - 09:41

پیمانکاران باید راس موعد مقررپروژه های بیمارستانی را تکمیل کنند

 استاندار البرز گفت: تمامی پروژه های بیمارستانی استان باید طبق زمانبندی مقرر تکمیل شوند.

آیین باور -  مجتبی عبداللهی در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های بیمارستانی استان که روز شنبه در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تسریع در روند امور با توجه به اهمیت تامین امکانات بهداشتی و درمانی برای استان، گفت: حرف و تعهد ما بعنوان کارگزاران نظام بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: بر این اساس باید با تلاش شبانه روزی درصدد تحقق وعده ها و مصوبات باشیم.
عبداللهی گفت: مسئولان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی باید در محل پروژه ها به صورت مستمر مستقر باشند و نظارت لحظه به لحظه بر امور داشته باشند.
وی افزود: پیمانکاران موظف هستند طبق زمانبندی و تعهد خود نسبت به تحویل پروژه های اقدام کنند چراکه جزئیات اقدامات آنها را رصد می کنیم و هر گونه کوتاهی و کمکاری در این روند قابل اغماض نیست.
استاندار البرز گفت: ارتقا سرانه های بهداشتی و درمانی در استان، نیاز و مطالبه مردمی است از این رو با تمام توان در این مسیر برنامه ریزی و اقدام می کنیم.

کدخبر: 782