دوشنبه، 09 خرداد 1401 - 10:43

افزایش کمیسون های ماده صد شهرداری کرج به منظور تسریع تصمیم گیری

سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کرج از تصویب افزایش یک کمیسیون به کمیسیون های ماده صد جهت تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های مطرح در کمیسیون ماده صد خبر داد.

آیین باور - علی قاسم پور در پایان جلسه رسمی پنجاه و سوم شورای شهر کرج در خصوص طرح پیشنهادی اعضاء مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت پسماند بحث و تبادل نظر شد و با اکثریت آراء حاضرین مقرر گردید تحقیق و تفحص برابر ماده 81 قانون تشکیلات و نظارت انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اقدام شود.

در این جلسه نامه فرمانداری در خصوص اوراق مشاركت 15000 ميليارد ريالي قطار شهري كرج و 5000 ميليارد ريالي سامانه اتوبوسراني در سال  1401 و نامه فرمانداری مبنی بر اینکه با توجه به توضیحات ارائه شده توسط نماینده آن شورا، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه اقدام بر روی مصوبه امکان پذیر می باشد،قرائت شد.

قاسم پور به لایحه شهرداری با موضوع مأموریت آقای خلیل کوزه کنانی که از کارکنان شهرداری تهران است اشاره و افزود: شهرداری کرج در نظر دارد تا با توجه به سوابق تحصیلی و تجارب شغلی و حرفه ای نامبرده که در شرکت بهره برداری متروی تهران مشغول به کار است به صورت مأمور به خدمت در شهرداری استفاده نماید که ابتدا دوفوریت به اتفاق آراء حاضرین  سپس اصل لایحه شهرداری با  اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.

در این جلسه لایحه شهرداری با موضوع افزایش یک کمیسیون به کمیسیون های ماده صد بررسی شد تا جهت تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های مطرح در کمیسیون ماده صد، سرعت در پاسخگویی به مودیان مربوطه، ایجاد بستر لازم جهت تسهیل در وصول مطالبات شهر، نسبت به افزایش تعداد کمیسیونهای ماده صد به نه شعبه با اضافه نمودن دو کمیسیون دیگر اقدام نماید که مصوبه مطرح ابتدا دوفوریت به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید سپس اصل لایحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.

وی به لایحه شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی تبصره یازده ماده صد اشاره کرد و گفت:  با عنایت به ابلاغ دفترچه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل سال جاری و همچنین با در نظر گرفتن مفاد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مبنی بر وظیفه شهرداری به ارائه تعرفه جهت تصویب در شورای اسلامی شهر بررسی و به شهرداری کرج اجازه داده شد تا از تاریخ ابلاغ مصوبه نسبت به اعمال ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد برابر جداول پیوست با اعمال قیمت منطقه بندی مصوب ملاک عمل در سال 1401 اقدام نماید که در کمیسیون پس از استماع توضیحات مسئولین شهرداری و بحث و بررسی موضوع با کلیات لایحه موافقت شد همچنین مقرر شد قبل از جلسه رسمی شورا جلسه هم اندیشی جهت بررسی دقیق تر موضوع برگزار گردد که لایحه شهرداری با قید از ابتدای سال1401  با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.

کدخبر: 803