شنبه، 28 خرداد 1401 - 14:15

رتبه کشف جرم سرقت البرز در کشور 20 است

نخستین نشست مقابله با سرقت استان البرز تشکیل شد

نخستین نشست «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز» با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرمانده انتظامی استان و سایر اعضاء قرارگاه در محل دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

آیین باور _در این نشست حسین فاضلی هریکندی با تبیین دستاوردهای تشکیل دو قرارگاه قبلی در استان البرز، گفت: با تشکیل سومین قرارگاه در دادگستری کل استان البرز، که پس از دو «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری‌» و «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» ایجاد می شود امیدواریم توفیقات خوب دو قرارگاه قبلی در قرارگاه جدید نیز محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به تقدیر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جدید از اقدامات دادگستری کل استان البرز در سال 1400 متذکر شد: بخش عمده این تقدیر مربوط به اقدامات دو قرارگاه ایجاد شده قبلی در استان بود که منجر به افزایش مقابله با تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری ها و تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی استان البرز شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با برشمردن علل و ضرورت های ایجاد قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان البرز که به دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خواهد بود تصریح کرد: این قرارگاه همانطور که از نام آن مشخص است دو هدف پیشگیری و مقابله را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

کاهش وقوع سرقت در استان البرز

وی با تاکید بر اینکه مقوله پیشگیری از جرایم از جمله سرقت بر عهده همه دستگاهها از جمله دستگاه های مختلف اجرایی و عمومی در کشور است به اقدامات موثر دادگستری کل استان که منجر به کاهش آمار وقوع سرقت شده اشاره کرد و گفت: اقدامات موثر انجام شده در زمینه پیشگیری و مقابله با سرقت در استان در سه سال اخیر موجب شد که استان البرز از حیث تعداد ورودی پرونده سرقت در مقایسه با جمعیت استان از رتبه ۸ کشوری در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۱۲ در سال ۱۳۹۹ ارتقاء و با بهبود وضعیت و کاهش پرونده سرقت در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۱۹ کشوری در میان دادگستری کل استانها برسد و از این حیث شاهد بهبود وضعیت و ارتقاء جایگاه استان در کاهش سرقت باشیم که از رتبه 8 در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۱۹ در سال ۱۴۰۰ رسیدیم که این بهبود وضعیت و ارتقا جایگاه در دو سال اخیر به جهت اتخاذ تدابیر متعدد قضایی و انتظامی در دو حوزه اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای است.

فاضلی هریکندی با اشاره به کاهش حدود 9 درصدی ورودی پرونده های سرقت در سال 1399 و 8 درصدی در سال 1400، تصریح کرد: این اتفاق مهم مرهون تلاش مشترک دستگاه قضایی و انتظامی استان است که از مصادیق آن افزایش محسوس کشف جرم سرقت است که از این حیث در حالی که در سال 1398 در جایگاه ۳۰ کشور بودیم، در سال 1399 به رتبه ۲۷ و در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۲۰ در میان دادگستری کل استان ها رسیدیم که افزایش محسوسی در کشف جرایم سرقت در عرض دو سال اخیر است.

بازگشت مجدد محکومان به زندان

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به موضوع اقدامات مجموعه خود در زمینه اشتغال زندانیان پرداخت و گفت: با توجه به تعداد قابل توجه زندانیان سرقت که غالب آن ها به جهت فقدان شغل و یا نداشتن شغل ثابت است، برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از بازگشت محکومان به چرخه تکرار سرقت، اشتغال زندانیان در دو بخش پیگیری شده است، یکی حرفه آموزی و اشتغال در کارگاه های داخل زندان و دیگری اشتغال در خارج از زندان، که اشتغال زندانیان به ویژه محکومان سرقت در دوران تحمل حبس با استقبال بسیار خوب تولیدکنندگان و صنعتگران استان روبه شد.

فاضلی هریکندی در ادامه به استفاده از ظرفیت های متعدد در مقوله پیشگیری از سرقت اشاره و بیان داشت: در موضوع پیشگیری بحث استقرار گشت رضویون که اساس آن تحقق امنیت محله محور با استفاده از ظرفیت سپاه، بسیج و ائمه جماعات می باشد، نقش موثری در کاهش سرقت خواهد داشت.

کدخبر: 832

خبرنگار: فریبا کلاهی