شنبه، 04 تیر 1401 - 19:37

چاه های آب اراضی کشاورزی و باغی تفکیک و تغییر کاربری شده، پلمپ می شوند

 اجازه تغییر کاربری و ساخت ساز در اراضی کشاورزی را نمی دهیم و صدور مجوز و تخصیص مشوق برای کشت گلخانه ای اعمال می شود

استاندارالبرز گفت: اراضی کشاورزی و باغی خارج از بافت باید ماهیت خود را حفظ کنند چراکه در صورت خرد شدن، ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز، چاه های آب آنها پلمپ می شود.

مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد توسعه گلخانه های استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه میزان بهره وری، اشتغال و صرفه جویی کشت گلخانه ای بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: باید کشاورزان را با آموزش و آگاهی بخشی به سمت این نوع کشت و بهره برداری از فناوری های نوین سوق دهیم.

وی ادامه داد: اهداف بزرگی را در راستای احداث و بهره برداری از کشت گلخانه ای در استان دنبال می کنیم و برای نیل به اهداف تعامل و همکاری مسئولان مربوطه و کشاورزان ضرورت دارد.

عبداللهی گفت: اراضی کشاورزی و فضای سبز علاوه بر اینکه در کیفیت زندگی کنونی مردم تاثیر بسزایی دارد، میراثی برای آیندگان نیز محسوب می شود.

وی افزود: حفظ و حراست اراضی کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر در راستای تامین غذای سالم، توسعه صادرات، اشتغالزایی و جلوگیری از فرسایش خاک و کمک به پالایش هوا، است.

استاندار البرز گفت: ضرورت دارد که متولیان امر ضمن برگزاری دوره های آموزشی، تخصیص مشوق های مختلف و تسریع در صدور مجوز های لازم، کشاورزان و صاحبان اراضی کشاورزی را به سمت کشت گلخانه ای ترغیب کنند.

کدخبر: 843