سه‌شنبه، 28 تیر 1401 - 15:47

حیاتی ترین صندلی شهر کرج به چه کسی خواهد رسید

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج خبر داد :چهار گزینه نهایی جهت انتخاب شهردار کرج مشخص شدند

آیین باور_علی قاسمپور از انتخاب چهار گزینه نهایی از بین کاندیداهای تصدی سمت شهرداری کرج خبر داد.

 سخنگوی این شورا با اشاره به جلسه روز سه شنبه 28 تیر ماه اعضای شورای شهر کرج گفت : بر اساس فرایند مشخص شده جهت انتخاب چهار گزینه نهایی انتخاب شهردار کرج، از بین 8 کاندیدا، چهار تن از آنان حائز اکثريت آراء شدند که عبارتند از آقایان :
سید مازیار حسینی با 13 رای
مجید حاجی غلام سریزدی با 7 رای
منوچهر غفاری با 7 رای
و علی سلطانی مقدم با 7 رای

علی قاسمپور همچنین اظهار داشت : در جلسه رسمی سه شنبه آینده شورای اسلامی شهر کرج، شهردار این شهر انتخاب خواهد شد.

کدخبر: 897