پنجشنبه، 27 مرداد 1401 - 21:07

آموزش مدیران حرفه ای در جهت تقویت تعاونی ها صورت می گیرد

نیازمند رویکرد ترویجی و آموزشی و پایش سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد ملی هستیم.

آیین باور - مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز اعلام کرد  برگزاری دوره آموزشی تربیت مدیران جوان با رویکرد ترویج نهضت تشکیل تعاونی ها در دستور کار و در حال برنامه ریزی است.

عبدالله دارایی با تاکید برامکان درآمد زایی و اشتغال در قالب تعاونی ها گفت : سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، در سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها قانون اجرایی  دارد و برای رسیدن به این شاخص نیازمند رویکرد ترویجی و آموزشی و پایش سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد ملی هستیم.

 دارایی در ادامه با اشاره به ارزش ستانده و افزوده و تشکیل سرمایه در بخش تعاون گفت: در وضعیت فعلی با توجه به امر اشتغال و راه‌اندازی تعاونی‌های مختلف در امر تولید صنعت و خدمات با محوریت جوانان می‌تواند بخشی از نیازهای موجود کشور را تامین کند و اگر مزایای تشکیل تعاونی رابر شماریم، قطعاً میل و استقبال جوانان برای انجام کارهای تیمی و اجتماعی و اشتغال در قالب های تعاونی افزایش خواهد یافت.

 

 

کدخبر: 952

خبرنگار: فریبا کلاهی