چهارشنبه، 16 شهریور 1401 - 12:02

جانمایی دپوی مترو دانشگاه خوارزمی انجام شد

کمیته مستندسازی سفر ریاست جمهوری، جانمایی دپوی مترو، دانشگاه خوارزمی را مشخص کرد.

آیین باور -سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در این باره گفت: در قالب یک توافق نامه و لایحه، مقرر شد  تعهدات طرفین میان شهرداری کرج و دانشگاه خوارزمی تعیین تکلیف شود.شهرداری قصد دارد دپوی مترو را با مساحت ۲۲ هزار مترمربع و مجتمع ایستگاهی را در این دانشگاه احداث نماید.

عمار ایزدیار یادآور شد به دانشگاه خوارزمی اجازه داده شده بود پیرو عقب نشینی انجام شده در بلوار خوارزمی، در ضلع شرقی دانشگاه اقدام به احداث مکان تجاری کند و در این راستا بدهی هایی در قالب عوارض نوسازی و کمیسیون های ماده ۷ و ۱۰۰ به شهرداری کرج دارد که قرار بود این موارد با یکدیگر تهاتر شوند.

 

 

کدخبر: 993

خبرنگار: فریبا کلاهی

نویسنده: فریبا کلاهی