فرهنگی و هنری

بقایای احتمالی شهرهای گمشده هخامنشیان!

بقایای احتمالی شهرهای گمشده هخامنشیان!

بقایایی که احتمال می‌رود شهر‌های گمشده هخامنشیان باشند، کشف شده‌اند؛ چه بلایی بر سر شهر بزرگ پارسه در تخت‌جمشید آمده است؟

ثبت نظر