???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ????????????
خانه / آخرین نوشته

آخرین نوشته

مرمت اضطرار‌ی مسجد تاریخی نجم‌آباد به پایان رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از اتمام مرمت اضطرار‌ی مسجد تاریخی نجم‌آباد واقع در شهرستان نظرآباد خبر داد. فریدون محمدی روز دوشنبه ششم بهمن ماه …

توضیحات بیشتر »

تشکیل کمیته سند راهبرد‌ی توسعه گردشگر‌ی البرز، روزنه ای برای رشد

آیین باور -فریدون محمدی مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از پیگیری طرح تشکیل کمیته سند راهبردی توسعه گردشگر‌ی استان خبر داد.» فریدون محمدی بیان کرد: …

توضیحات بیشتر »