خانه / آخرین نوشته ها (پەڕە 198)

آخرین نوشته ها

جشن اموات در فروردینگان برگزار می شود

اين جشن نيز همانطور که از اسمش پيداست به فره وهر درگذشتگان پاک تعلق دارد و بياد روان آنان می باشد. ایرانیان زرتشتي عموما از بزرگ و کوچک در اين روز به پرستشگاه می روند اوستا می خوانند و به عبادت خدا می پردازند و برای شادی روان درگذشتگان جهت ساختمان های همگانی و رفع احتياج از نيازمندان با دادن پول يا مساعدت های ديگر همکاری می کنند.

بیشتر بخوانید »

“نمایش” در جهت افزایش ((بهره هوشی وفرایند شخصیت))

سایکو درام؛ پیِس(= Piece) ومتنی از پیش نوشته نیست، بلکه با راهنمایی فرد مُراجع و هدایت کارگردان یا درمانگر ساخته و پرداخته می شود و Drama Therapy  شرکت مُراجع در نمایشی از پیش نوشته است که درمانگر یا کارگردان هدایت آن را بر عهده دارد و طی اجرای  نمایش ، مشاور یا درمانگر به هدف درمانی خویش نایل می شود .

بیشتر بخوانید »

ورزش پهلوانی بضاعت فراموش شده ایران

ورزش اول باید ساخته و پرداخته فرهنگ کشور خودمان باشد،ریشه در فرهنگ این کشور داشته باشد،سنخیت با فرهنگ و هنر و سبک زندگی مردم یک کشور در اول خواندن یک ورزش باید در نظر گرفته شود؛

بیشتر بخوانید »