آشنایی با کارگروه تکامل عصبی کودکان استان البرز

رشد و تکامل کودکان موضوعی آشنا در جامعه است و همه خانواده ها نسبت به لزوم کنترل رشد جسمی کودکان آگاهی نسبی دارند ولی یک غفلت رایج عدم توجه به بخش دوم یعنی "تکامل" است.

بیشتر بخوانید »

هیچ اطلاعاتی درباره اثربخشی طرح کاهش آلودگی هوا نداریم آلودگی هوای تهران ناشی از پیش‌سازهای ازن است نه نورخورشید!

آیین باور- منبع ازن بیشتر از خودروها است و پیشگیری از گسترش آن با اصل تردد ارتباط دارد. به گزارش …

بیشتر بخوانید »