البرز سرزمین قلعه ها و تپه های باستانی قطب خاموش گردشگری

این استان چیزهایی کم دارد ،زیرساختهایی تدبیر شده و پژوهشی . جایی می خواهد برای وفاق ،جایی که مردم شهراز بومی و مهاجر ، با قدم زدن در آن تاریخ بوم و براستانشان را بشناسند و با احتیاط و علاقه بیشتری بر خاکش قدم بگذارند و حرمت فرهنگش را بیش از پیش نگاه دارند.

بیشتر بخوانید »