خانه / مقاله (پەڕە 4)

مقاله

بهرام چوبین/ منسوب کردن بهرام به آرش به سبب مهارت در تیراندازی

آیین باور – بَهْرامِ چوبین، سردار ساسانی و مدعی سلطنت در روزگار هرمزد چهارم و خسروپرویز که مدتی کوتاه(۵۹۰-۵۹۱م) برتخت شاهی نشست و سرگذشت وی با حماسه …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با تاریخچه ،تفاوت و کارکرد تکیه و حسینیه

تکیه با کاربری تازه: با پیدایی پدیدۀ نمایشی شبیه‌خوانی و توسعه و رشد آن در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تکیه‌کاربری خانقاهی و آرامگاهی خود را از دست می‌دهد و حضور دیگری با کاربری تازه مانند حسینیه می‌یابد و فضایی برای نمایش شبیه‌خوانی و مراسم عزاداری می‌شود.

بیشتر بخوانید »

واکاوی دلایل مخالفان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی / طبق حکم شرعی-اجتماعی حضور زنان “مجاز ” است

در پژوهشی که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری …

بیشتر بخوانید »