یادداشت

تمامی اخبار در این سرویس را ببینید و بخوانید!

img

کرونا و محرم: در خانه بمانیم

متاسفانه اخیرا جزء آلوده ترین کشورهای دنیا شده ایم. شرایط ما بسیار وخیم تر از سال قبل است. پارسال در این ایام تعداد موارد جدید ثبت آلودگی حدود 2000 مورد در روز بود حال آنکه این رقم در این زمان به بیش از 40,000  مورد رسیده و در حال حاضر در فاز بالا رونده اپیدمی قرار داریم.

img

آرمانشهر ایرانی ؛ جادوی فراموش شده دانش طبیعی و شادمانی

آرمان‌شهرخواهی  utopianism فارغ از تعریف تعالی یافته اش از افلاطون تاکنون، نشات گرفته از سرگردانی مدام بشر برای یافتن گم شده هایی است، که در طول زندگی ‌پرفراز و نشیبش از غارخوابی تا ‌پنت هاوس نشینی، یک یک ‌پشت سر جا گذاشته

img

زنده‌کردن آیین افتادگی و برادری جنسیت نمی شناسد/ یادداشتی بر تقدس گود زورخانه و ناپاکی بانوان ایرانی !

یادداشت آیین باور -فریبا کلاهی /روزنامه نگار فعال فرهنگی / دبیر سابق کمیته فرهنگی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان البرز:.... متاسفانه، برخی ورزشکاران قدیمی و عده کمی از جوانتر های این رشته تا جایی انحراف معیارپیدا کرده اند که  گود زورخانه را تقدس بخشیده و از آن بدتر زنان را نامقدس و نا«پاک» خوانده  ورودشان را به گود زورخانه ممنوع می دانند!