امروز پنجشنبه، 03 تیر 1400

یادداشت

تمامی اخبار در این سرویس را ببینید و بخوانید!

img

زنده‌کردن آیین افتادگی و برادری جنسیت نمی شناسد/ یادداشتی بر تقدس گود زورخانه و ناپاکی بانوان ایرانی !

یادداشت آیین باور -فریبا کلاهی /روزنامه نگار فعال فرهنگی / دبیر سابق کمیته فرهنگی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان البرز:.... متاسفانه، برخی ورزشکاران قدیمی و عده کمی از جوانتر های این رشته تا جایی انحراف معیارپیدا کرده اند که  گود زورخانه را تقدس بخشیده و از آن بدتر زنان را نامقدس و نا«پاک» خوانده  ورودشان را به گود زورخانه ممنوع می دانند!